درباره هنرِ ما

هنر ما زاییده افکار موسسان جوانیست که قصد ترویج استفاده از هنرهای دستیِ کاربردی و زینتی را با کیفیت بالا و قیمت مناسب دارند. ما می خواهیم با حذف واسطه ها و ارائه محصولات به صورت مستقیم علاوه بر فراهم اوردن بستری مناسب به نفع هنرمندان برای فروش آثارشان، محصولاتی درخور و شایسته را در اختیار هنردوستان قراردهیم. همچنین حمایت از هنرمندان توانمند اما کمتر شناخته شده را سرلوحه کار خود قرار داده ایم.
هنرِ ما بر اثر یک تصمیم آنی، هنرما نشد؛ بلکه سالهاافتخار دوستی با جمعی هنرمند که صنایعی زیبا با کاربردهای زینتی و مصرفی را تولید می کنند ونیز مواجهه با افراد بسیاری که تمایل به استفاده از محصولات هنری و در عین حال خاص داشته اند اما به دلیلِ عدم دسترسی اسان و عدم اعتماد به کیفیت و قیمت محصولات، این امکان برایشان فراهم نبوده است ،مشوق ما برای ایجاد یک بازار آنلاین هنری شد. در این راه، ما علاوه بر ارج نهادن به آثار هنری و صنایع دستی و حذف واسطه های تجاری، این امکان را فراهم می آوریم تا هنرهای دستی بدون افزایش قیمتی که متاسفانه همه آن به هنرمند تعلق نمی گرفته در اختیار مشتری قرار گیرند.